zaterdag 27 februari 2010

Ontmoet de Gouwekrokodil


Vandaag zijn we met een ludieke actie vanaf 16.00 uur op de Markt waar ook Marja van Bijsterveldt aanwezig zal zijn. We presenteren de Gouwe Krokodil naar het voorbeeld van Paarse Krokodil (ja hij staat daar maar u moet wel het formulier invullen). Zie ook youtube

U loopt ongetwijfeld wel tegen dingen aan die beter of efficiënter kunnen, rare of te ingewikkelde regels. Het lijkt soms de alledaagse praktijk. Het CDA wil ervaringen van de Gouwenaars horen om ertegen op te kunnen treden. Met de opmerkingen die de Gouwe Krokodil krijgt kan het gemeentebestuur aan de slag om deze zaken op te lossen.
U kunt ook uw ideeën alvast melden op onze speciale Gouwe krokodil site
Deze site zal de komende jaren in de lucht blijven om als platform te dienen voor goede suggesties uit de samenleving.

Overigens ben ik ook benieuwd naar de acties van andere partijen want er valt nog al wat te kiezen de komende gemeenteraadsverkiezingen!
De rest van de dag zijn we overigens overal op de bekende plekken in Gouda te vinden.

CDA Gouda top 10 op Marktplaats?In Gouda hebben we al sinds 1500 de Markt met het stadhuis en later de Waag en de Zalm. Drie markante gebouwen die qua ligging iets zeggen over de bedrijvigheid van vroeger en nu.
Sinds de opkomst van het internet is er ook een virtuele markt; marktplaats.nl
Wie Gouda intypt komt niet op de Markt maar op het CDA Gouda.
De top tien van het CDA Gouda wil Goudse inwoners in contact laten komen om suggesties en ideeën te horen over hoe de er efficiënter en beter gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld buurtverenigingen die een stuk groen adopteren en dit onderhouden. De komende jaren moet Gouda miljoenen gaan bezuinigen. De ambtelijke werkgroepen hebben al suggesties in kaart gebracht.
Het CDA wil door een brede consultatie zelf goede en slimme ideeën die leven in kaart brengen.

maandag 22 februari 2010

We zullen doorgaan

Niemand zal het ontgaan zijn dat we sinds zaterdag geen kabinet meer hebben. Dit door kwestie Uruzgan. Het zat het Kabinet niet mee. Tijdens vele omvangrijke beslissingen, waar Uruzgan er één van is, kon het kabinet zijn hoofd boven water houden. Er werd er niet snel met het bijltje neergelegd. Want bij andere dossiers, zoals de AOW, bleef het kabinet ook overeind
Het politieke versus bestuurlijke afwegingen en partijbelangen speelden de kabinet parten en ook het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn.
Ik vind het jammer dat dit dossier uiteindelijk tot een breekpunt moest leiden. Kennelijk ligt dit bij andere partijen anders.
Vreemd is dat Pvda toch hunpolitieke belangen belangrijker vinden dan de landsbelangen. Zaterdag heb ik daardoor ook met dubbel gevoel campagne gevoerd in het Winkelcentrum Bloemendaal. Het was lastig er waren veel mensen die terugkwamen op wat er die vrijdagavond zich in politiek Den Haag heeft afgespeeld.
Echter zit het niet in mijn aard om met dit soort tegenslagen het bijltje erbij neerleggen. Met de andere kandidaten en het campagneteam ga ik de komende dagen door tot het moment dat de stembureaus sluiten.
Dat even ter zijde.
Het gaat nu om gemeentepolitiek. De komende jaren staat Gouda voor een flinke uitdaging. We willen geen lastenverzwaring dus geen verhoging van de OZB! Maar er moet wel bezuinigd gaan worden en we willen dat Gouda haar stedelijke voorzieningen behoudt. Westergouwe wordt de komende vier jaar gebouwd, het huis van de Stad zal worden gerealiseerd en een nieuwe station met roltrappen en liften. Dit ook in het licht van de economische crisis (de donkere wolken die boven de stad dreigen).
Een uitdaging dus. Maar het CDA staat voor de stad!

Volgens de peilingen van GL kandidaat Klijmij, kunnen we rekenen op vijf zetels. Maar we moeten er nog meer uitslepen om de zes zetels te kunnen krijgen. Dat zal mooi zijn. We gaan door! Na de gemeenteraadsverkiezingen komen spoedig nieuwe verkiezingen voor de Tweede kamer waarvoor ook inzet wordt verwacht van de lokale afdelingen. In iedergeval hebben ons al warm gelopen!
Kies 3 maart lijst 2 CDA Gouda: Staan voor je stad. We zullen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden. Daar kunt u voor kiezen op 3 maart aanstaande!

donderdag 18 februari 2010

Gouda in het nieuws


Gouda werd deze week wakker geschud door een krantenartikel uit de Telegraaf. In het artikel stelde Laura Werger, VVD-lijsttrekker voor de komende verkiezingen, de handelswijze van de gemeente tijdens oud en nieuw aan de kaak.
Jongeren uit Gouda-Oost zouden een enveloppe met geld van de gemeente hebben gekregen om activiteiten te organiseren tijdens de jaarwisseling. Dit om te voorkomen dat de jongeren zich zouden gaan vervelen en tot onrust zouden zorgen. Een bericht wat, zoals het in Telegraaf stond, mij in het verkeerde keelgat schoot. Dit kon niet waar zijn dat Gouda op deze manier handelt? Mijn eerste reactie was dat kan niet en mag niet!
De waarheid bleek anders te zijn en dus ook verstandig om daar ook niet direct op te reageren. De mensen die de feesten organiseren waren geen ex sneeuwballengooiers en tasjesdieven. Een goed bedoeld initiatief van onschuldige jongeren wat door het artikel in de Telegraaf blijkbaar in een andere context werd geplaatst.

Communicatie bij de gemeente moet beter
Wat ik uiterst merkwaardig vind is dat de gemeente in een persverklaring niet consistent de kritiek weerlegde.
In de persverklaring bestrijden ze het vermoeden dat er sprake is van een verband tussen slecht gedrag (sneeuwballengooiers, tasjesroof) maar anderzijds (lees de laatste alinea van diezelfde persverklaring) geeft de gemeente wel aan dat dankzij deze gesubsidieerde activiteiten het erg rustig bleef in Oost. Kennelijk werd er toch een ander doel beoogd dan alleen het gezellig samenzijn van jongeren? Slecht gedrag mag niet worden afgekocht (zoals we doen het niet als de gemeente ons maar voldoende activiteiten biedt), maar dat wordt wel in het persbericht gesuggereerd.


Waarom moet de gemeente betalen?
Ik kan me nog herinneren dat ik tijdens het jongerendebat in mei 2009 nog het Gouda ontmoet aan de orde stelde. Ik was er geen voorstander van de vrijblijvende karakter van de ontmoeting en het feit dat de stadsregels, wat eigenlijk meer in het kader van Burgerschap ooit is ingevoerd, ondergesneeuwd raakte door alle leuke activiteiten die door Gouda ontmoet werden gefinancierd. Wat mensen misschien niet weten is dat Gouda ontmoet (organiseren van evenementen) een onderdeel is van het veiligheidsbeleid en dat plaatst de activiteiten in een net ander perspectief. Een buurtfeest daaruit subsidiëren zou betekenen dat het in het kader van veiligheid wordt georganiseerd en dat is niet altijd zo, zo blijkt ook uit het voorbeeld van de jongerenactiviteiten in Oost tijdens Oud en Nieuw. Wat mij betreft mag de discussie straks in de nieuwe raad over de mate waarin de gemeente dergelijke activiteiten dient te faciliteren.
Want, waarom moet de gemeente betalen voor dergelijke activiteiten? De jongeren hadden ook met de pet langs hun leden kunnen gaan? Zoals dat ook gaat bij alle verenigingen in de stad?

dinsdag 16 februari 2010

De stoelendans in de Goudse raad; Welke partij wordt de grootste?


Wat gaat de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart ons brengen?

Ook daar verschilt iedereen van mening.
De één houdt het regelmatig bij op zijn weblog en de ander via Twitter. De een doet dat op basis van zijn beeldvorming en de ander raadpleegt rekenmodellen en tovert met cijfers. Persoonlijk ben ik niet van het rekenen. Wat mij betreft mogen de echte onafhankelijke rekenaars dat doen. Wel vind ik het goed om ook aan te geven over hoe ik naar de uitslag van de verkiezingen kijk.
Het zal erom hangen wie de grootste wordt. Het gaat tussen het CDA, VVD en D66; al ga ik voor de zes zetels voor het CDA! D66 zal waarschijnlijk met de landelijk trend mee veel winst halen al hebben ze op het gebied van lokale issues nog weinig publiciteit gehaald. Ik vraag me daarnaast ook af of de Pvda 5 zetels zal gaan halen. Trots op Nederland krijgt twee zetels omdat zij veel bekendheid hebben gegeven aan hun campagne en duidelijk profiel weten neer te zetten. Daarbij concurreren ze met partijen als Gouda 50 + (ouderenbeleid) en GBG (leefbaarheid en signaal richting "gevestigde orde").
Gouda Positief geef ik één zetel, maar dat zal er net om hangen. De CU haalt er drie maar dat heeft te maken met lijstverbinding met CDA. SGP, SP en Groen Links behouden hun zetels.

maandag 15 februari 2010

Verhagen in GoudaMinister van Buitenlandse zaken Maxime Verhagen bracht zaterdag 15 februari een bezoek aan Gouda.
Hij ging bij het Café Westenwind in het Winkelcentrum Bloemendaal in gesprek met de Gouwenaars. Ook jongeren namen, dankzij pogingen van raadslid Mea-Hiskes, de kans waar om met Maxime in gesprek te gaan over oa het buitenlands beleid. Mensen konden met Maxime op de foto. Daarnaast ging hij ook in gesprek met de ondernemers. Het Winkelcentrum Bloemendaal werd die middag in korte tijd beladen met groene jasjes, balonnen en cda flyers.

zondag 7 februari 2010

Duidelijkheid zorgt voor een betere handhaving


Eén van de items waar ik voor sta is duidelijke regelgeving. Regels zijn er om mee te werken en te kunnen handhaven. Zo heeft de gemeente ook een apv. Dat is het huishoudboekje van de gemeente waarin staat wat wel en niet mag. Het is doorgaans passief. Dat betekent dat alleen bij onregelmatigheden of verstoring terug kan worden gegrepen naar de APV. Zo staat er bijvoorbeeld ook in de apv dat je geen water op de grond mag gooien als het vriest. Er is echter niemand die daar direct op controleert, maar mocht iemand een keer zijn uitgegleden dan kan dat worden verhaald op degene die het water op de straat heeft gegooid. Nu is dat ook zo met alcoholverbod. In eerste instantie stond in de APV vermeld dat het verboden is om op of aan de weg of op het openbaar water, dan wel in een voor het publiek toegankelijk gebouw, alcoholhoudende drank te nuttigen indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken. Het probleem is dat het moeilijk kan worden gehandhaafd. Want wanneer er overlast door omwonenden wordt ervaren, wat doet de politie op het moment dat er geen sprake meer is van overlast? Want dan voldoet het niet meer aan de criteria: het nuttigen én overlast?
CDA vindt dat het duidelijker kan en daarom dat we ook met succes hebben gepleit voor een alcoholverbod op speelplekken.

Gisteren bracht het CDA Gouda een Watergraswijk in Gouda. De Watergraswijk is een mooie ruime wijk met veel groen maar sinds een aantal jaren wordt het park geteisterd door overlast. Het park midden in de wijk is vaak zomers een hangplek is voor jongeren die tot diep in de nacht voor overlast zorgen. De bewonersvereniging heeft onlangs nog een brief gestuurd aan het college om juist te pleiten voor het handhaven van het alcoholverbod op speelplekken. Een alcoholverbod biedt juist hier de politie meer armslag. De vereniging wilde met deze brief de noodzaak van deze regel onderstrepen. Dit in de tijd dat de andere partijen in de stad (waaronder Pvda, GL en D66) juist een motie hebben ingediend om deze regel, die door initiatief van het CDA is ingevoerd, ter discussie te stellen. Partijen zoals de Pvda, D66 en GL vinden dat er eerst aantoonbaar sprake moet zijn van overlast voordat de regel op die speelplek wordt ingevoerd.

De partijen gaan daarmee wel voorbij aan de overlast en roep om daar wat aan te doen. De APV is juist bedoeld om orde te scheppen en niet om eerst over te praten en vervolgens evt te bekijken of het kan worden gehandhaafd.
Zes mensen die rond het park wonen en de bewonersvereniging hebben gisteren hun ervaringen met ons gedeeld.
"Niets is erger dan dat je wakker wordt en politie belt en moet constateren dat wanneer de politie vertrekt de overlast weer begint. Dat gebeurt niet één of twee keer in een zomer maar doorgaans elke week. Daarnaast is de politie ook niet vaak op de hoogte van de situatie en kennen ze het park niet. Het alcoholverbod zal ons als bewoner meer armslag bieden omdat je de jongeren op het verbod kan wijzen. Daarnaast is het natuurlijk niet veilig voor de kinderen die de volgende dag tussen de scherven moeten spelen".

Nu ben ik persoonlijk helemaal niet van het doorleggen van Gouda maar wel voorstander van de regel dat alcohol verboden is op speelplekken. Voor de omwonenden zoals hier in de Watergras, biedt het duidelijkheid en daarnaast kan je de jongeren makkelijker wijzen op het verbod. Voor drinken en feesten ga je naar de binnenstad naar de gezellige cafés maar niet op de speelplekken in de wijk. Ik ben er wel mee eens dat ook aan jongeren duidelijkheid moet worden gegeven over wat wel en niet mag en dat kan gemakkelijker met een verbodsbepaling.

Hetzelfde dilemma geldt in feite voor de parkeeroverlast in de wijk wat ook niet duidelijk is. Mensen zetten hun auto’s overal neer in de wijk zonder daarbij te beseffen dat het voor bepaalde mensen hinderlijk kan zijn. De APV en het handhavingsbeleid biedt te weinig handvaten om het te kunnen handhaven. Zowel bij de gemeente, politie als bij bewoners is er onduidelijkheid over wat wel en niet mag en dat levert frustraties op.

Kortom, wat mij betreft moeten de regels duidelijk zijn voor iedereen. De APV moet actiever worden door de regels concreet en actueel te houden. Daar sta ik voor de komende vier jaar.