zondag 31 januari 2010

WMO in Gouda: transparant en passend?Afgelopen week was er een uitzending van Das je goed Recht. Iemand met een beperking had een woningaanpassing (aangepaste keuken) aangevraagd bij een gemeente in Nederland. Vanwege zijn lengte moest zijn keuken worden aangepast. Het was noodzakelijk omdat hij vanwege zijn lengte niet overal bij kon komen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Hij kreeg van de nul op rekest omdat zijn woning niet geschikt was. Wat bleek nu? Hij had samen met zijn vrouw een woning betrokken (niet in Gouda overigens) die niet geschikt voor hem was (slaapkamer boven terwijl hij moeilijk trap kon lopen, geen verlaagde keuken), terwijl hij een gelijkvloerse woning (die praktischer voor hem was) eerder had afgewezen. Vervelend als je dat niet van te voren wist.
Toevallig kreeg ik van het CDA Noordwijk deze week het bericht dat één van hun leden de fractie en de wethouder heeft opgedragen eens uit te zoeken hoeveel geld hun gemeente kwijt is aan het verwijderen van WMO aanpassingen wanneer bijvoorbeeld een klant is verhuisd. Een woningaanpassing kost de gemeente veel geld (bedragen lopen uiteen van zon 1000 euro naar 10.000 euro) zo stellen ze en de aanpassing wordt vaak zonder pardon verwijderd wanneer een cliënt de woning heeft verlaten. Dit zonder dat er wordt gekeken of er iemand met een beperking nog in had kunnen wonen en of de voorziening kon worden hergebruikt. Dat is weggegooid geld vinden zij en daarom pleiten ze voor een onderzoek. En dat ondersteun ik van harte. Ook liggen er vaak rollators en scootmobiels bij mensen opgeslagen die niet meer worden gebruikt. Ook voor Gouda zal het goed zijn als de WMO-beleid periodiek hierop wordt getoetst. Er is wel een wettelijke regeling wat bepaalt dat een gemeente haar beleid moet spiegelen aan andere gemeenten (zgn. Periodieke benchmarking) maar daar wordt geen aandacht besteed aan dit item.

Even terugkomend op het TV fragment van Das je goed recht. Dat voorbeeld geeft hoe belangrijk het is dat zowel de cliënt als de gemeente weten wat hun mogelijkheden zijn zodat ze later niet voor verassingen komen te staan. Mijns inziens is het ook belangrijk dat mensen weten dat de WMO een vangnetregeling is waarbij je eigen netwerk en mogelijkheden centraal staan (zijn er mensen in je omgeving die je kunnen helpen, zijn alle alternatieven onderzocht). Daarbij vind ik dat dit ook niet te ver moet doorslaan. De positie en beperkingen van zorgvrager mogen niet worden onderschat.

Kortom, ik zal ervoor willen pleiten dat het WMO beleid in Gouda meer gericht is op de controle van het gebruik van de voorzieningen. Die slag maakt een effectief en efficiënt WMO beleid mogelijk. Op die manier krijgen de mensen ook de voorziening waar ze recht op hebben (passend), in plaats dat mensen worden uitgesloten wat misschien wel wordt veroorzaakt doordat voorzieningen niet optimaal worden benut.
Mijn inziens zal deze verbeterslag de komende vier jaar in praktijk moeten worden gebracht. Terugkomend op mijn 10 puntenlijst, is dit een concretisering van punt 1 (passende voorziening voor mensen met een beperking).

dinsdag 26 januari 2010

Christian's top 10 lijst


Staan voor je stad is ook van woorden daden maken.
Hieronder een top 10 lijst bestaande uit concrete punten waar ik me de komende periode vanaf 3 maart voor wil inzetten.

Iedereen doet mee!
1. Passende (vervoers)voorzieningen voor mensen met een (functie)beperking;
2. Aandacht voor mensen met een (functie)beperking die graag willen sporten;
3. Toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen (zoals liften in
station Gouda centraal en het uitbreiden van het openbaar vervoersnetwerk).

Bruisende stad voor jong en oud:
4. Aantrekken en het behoud van aansprekende evenementen in de stad
5. Brede onderwijsmogelijkheden: onderzoek naar een HBO vestiging in Gouda;
6. Beter benutten van cultureel erfgoed: door bijvoorbeeld het bevaarbaar maken
van waterwegen in de (binnen)stad en uitbreiden van terrasmogelijkheden.
7. Positie van starters op woningmarkt verbeteren door middel van
onderzoek naar startersleningen en het aanvullen van de woningvoorraad, wat de doorstroom bevordert.
8. Vrijwilligerswerk voor jongeren aantrekkelijk maken en hun inzet concreet waarderen (dmv een ludiek actie zoals jongerenvrijwilliger van het jaar of gratis evenement voor jongeren).

Goede wijkgemeenschap: veilig en bereikbaarheid
9. Verbetering verkeersveiligheid op de Plaswijckweg.
10. Een duidelijk parkeerbeleid voor de wijken in Plaswijck.

Spreken je deze punten aan? Stem dan 3 maart op Christian Leroux, lijst 2 no 9!
Blog: www.Christianjouwstemvoorgouda@blogspot.com. Benieuwd naar wat het CDA Gouda nog meer te bieden heeft? Kijk dan hier


Klik op youtube voor mijn promotiefilm

zondag 17 januari 2010

CDA groen verovert de stad; campagne begonnen!


Om 14.00 uur werd de campagne gisteren officieel door de lijsttrekker van de partij geopend. Als nummer 9 van de lijst, en dus deeluitmakend van de top 10, was ik ook van de partij. In 2006 meen ik me te herinneren dat de kandidaten zich moesten voorstellen, maar daar was in dit programma geen tijd voor, al had ik wel een maidenspeech voorbereid.
Nog met een aantal CDA’ers gesproken over de campagne en ook even gesproken met collega en concurrent VVD-lijsttrekker Laura Werger. Het viel me op dat er overigens verder geen andere lijsttrekkers aanwezig waren.
Uiteindelijk vertrokken we met de bakfiets door de stad. Als een CDA groene lint trokken we door de stad.
We overhandigde een Goudse Kaas aan Wilma Neefjes van wijkteam Nieuwe Park omdat zij zich als voorzitter van het wijkteam zich inzet voor de wijk.
Daarnaast zijn we naar scouting Wilo aan de Bloemendaalse weg geweest waar we geïnformeerd werden over hun activiteiten. In deze tijd is het niet makkelijk om mensen te vinden die een deel van hun vrije tijd beschikbaar stellen aan het verenigingswerk terwijl er wel hele goede activiteiten worden gedaan maar de stad ook (kosteloos) belang bij heeft. Ook hier hebben we een Goudse kaas, het symbool van Gouda, aan het bestuur van deze vereniging overhandigd.
We hebben dus twee mensen bezocht die eigenlijk deel uit maken van een groep van honderden andere mensen die zich actief inzetten voor de belangen van de stad.
Op deze wijze proberen we aan te geven dat mensen die voor hun stad staan het verschil kunnen maken en dat we als CDA dat van harte ondersteunen. Komende campagneperiode proberen we ook deze lijn verder voort te zetten.
Ik realiseer me wel dat het de komende tijd niet makkelijker wordt om de kiezer naar de stembus te krijgen. De discussie rond het Irak-dossier en het vertrek van Gert Leers, een van de daadkrachtigste burgemeesters van het land, dragen daar zeker niet aan bij. Toch wordt de uitdaging als lokale partij het verschil te maken door de bewoners concreet voor te leggen waar je voor staat en wat je de afgelopen tijd hebt waargemaakt. Dat gaan we de komende tijd doen!

zaterdag 16 januari 2010

CDA Gouda campagne: aftrap begint vandaag.


Vandaag begint de campagne van het CDA Gouda.
Om 14.00 is iedereen welkom in cafe Lucq aan de Markt in Gouda. Van daaruit zullen we de stad ingaan en twee mensen gaan bezoeken die zich inzetten voor de stad! Want we staan immers voor staan voor je stad! Midddels de campagne willen we laten zien waarvoor we staan. Pak de fiets en fiets met ons mee!
Morgenavond vindt u een verslag van de campagne op deze blog.
Meer informatie: http://www.cdagouda.nl/cda1/images/stories/uitnodiging.pdf

donderdag 14 januari 2010

Vallen en opstaan

Het sneeuwde de afgelopen tijd in Nederland maar in Gouda bleef de sneeuw wat langer liggen. Het strooibeleid bleek de laatste weken van het jaar niet zijn vruchten af te werpen in Gouda. Tot overmaat van ramp werd zelfs de vuilnis niet opgehaald omdat bepaalde delen van de stad niet toegankelijk waren voor de vuilniswagens. Alleen de doorgaande wegen werden gestrooid en het leek erop dat fietspaden even niet in het bestand van Cyclus voorkwamen. Op de Spoorstraat bijvoorbeeld moest je als fietser tussen de auto’s begeven en ook op kruispunten was het beter om op de autorijbaan te fietsen. In een stad als Gouda, waar het loont om de fiets te pakken omdat we juist goede fietsverbindingen hebben, was dit geen ideale omstandigheid. Ook bepaalde wijken, die bereikbaar zijn via één toegangsweg, waren niet goed aangepakt. Bijvoorbeeld de wijk de Watergras. Daar was de Waterruit en de Raaigras niet gestrooid. Dit had slippartijen en onveilige situaties, met name in het spitsuur, tot gevolg. Een mail en een gesprek met de wethouder bleken soelaas te bieden want de Waterruit en de Raaigras worden nu dagelijks gestrooid (Cyclus bedankt). Maar persoonlijk vind ik het belangrijk dat mensen ook hun bijdrage leveren en niet verwachten dat de gemeente dat automatisch doet. We willen vaak onze eigen straatje schoonvegen. Laten we dat nu dan ook met zijn allen doen!

Roltrappen en liften in station Gouda

Vandaag maar eens met de trein naar het werk gegaan. Normaal reis ik met de auto maar omdat mijn nieuwe opdrachtgever vlakbij Rotterdam-Alexander zit, kan ik gemakkelijker met de trein reizen. Dit scheelt vaak wat reistijd want met de sneeuw en ijzel is de kans op file alleen maar groter.
Wat mij weer verbaast is dat het Station Gouda Centraal veel te klein is. Sinds de intercity status, reizen er dagelijks veel meer mensen via Gouda dan in de tijd dat het station werd gebouwd. Mensen moeten snel uit en over kunnen stappen wat met de steile trappen tot gevaarlijke situaties kan leiden. Vanmiddag hoorde ik iemand nog zeggen dat het beter zal zijn als Gouda Centraal roltrappen en liften krijgt. Een hele verbetering voor ouderen, mensen met een fysieke beperking en moeders met buggy's.
Het CDA Gouda heeft dit overigens in het verkiezingsprogramma opgenomen. Ondanks dat het station in beheer is van Prorail, vinden wij dat de gemeente erop moet toezien dat de roltrappen en liften binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd.

Borrel en busje

Vrijdag heb ik de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeenteraad bezocht. Het thema was jongeren en politiek. Het was leuk opgezet en er waren verschillende debatten tussen jongeren en politici. Onderwijl met wat mensen gesproken. Zo sprak ik met Hugo Vos (van de Politie). Daarnaast nog in gesprek met potentiële politici zoals Frido Hegie (kandidaat GBG), die overigens een oud-collega blijkt te zijn uit mijn Albert Heijn tijdperk) en Pvda-raadslid Mohammed Mohandis.
Het weekend werd overschaduwd met het bericht over de betaalde taxi voor inburgeraars. Volgens de berichten bekostigt de gemeente het vervoer van en naar de cursuslocatie. Los van de inhoud staat Gouda hiermee weer niet goed in het nieuws en zeker frustrerend als dat via de landelijke media op een eenzijdig wijze wordt neergezet.
Een voordeel is dat je al op voorhand kan zeggen dat dit nog een staartje zal krijgen tijdens de verkiezingsdebatten en dat je daarom goed op moet voorbereiden.
Als CDA hebben we als het gaat om het vervoer een duidelijk standpunt en dat houdt in dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en dat we als overheid dit niet moeten vergoeden. De overheid is er in principe niet voor om mensen naar cursussen te vervoeren en zeker niet als ze misschien beroep kunnen doen op hun eigen netwerk(muv leerlingenvervoer).
Waarschijnlijk worden mensen wel op kosten van de gemeente naar de cursus gebracht maar dan is dat alleen omdat ze kennelijk lichamelijk niet in staat zijn zelfstandig naar de cursuslocatie te reizen. Dan zal je denken dat je dan de cursussen dichtbij de mensen zelf aanbiedt? Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Op dit moment worden de cursussen in de Goudse Poort aangeboden omdat de taalaanbieder de cursussen op die locatie aanbiedt. Maar misschien is het dichtdraaien van de subsidiekraan een optie, zodat de cursisten zelf hun vervoer moeten regelen? Maar dan weet je al dat een deel niet komt. En als CDA hebben we daar geen belang bij, we willen dat iedereen de inburgeringscursus haalt en kan meedoen in de samenleving.
Bij de volgende aanbesteding zal mijns inziens ook meer moeten worden gekeken naar de locatie van de cursussen. Ook zijn er misschien best vrijwilligers bereid om de mensen te leren fietsen. Als mensen fysiek niet in staat zijn om zelf naar de cursus te rijden, dan vind ik dat ze eerst aantoonbaar beroep moeten doen op hun eigen netwerk.